Chức năng của Phân hệ:

 1. Quản lý phòng họp:
 • Cho phép nhân viên book lịch họp làm việc trực tuyến nhanh chóng dễ dàng
 • Xem thông tin chi tiết về phòng họp: quy mô sức chứa của phòng, tình trạng phòng 
 • Chỉnh sửa, cài đặt thông tin phòng họp
 1. Quản lý đăng ký xe
 • Cho phép nhân viên đăng ký xe để đi công tác
 • Quản lý truy vết lịch xử đăng ký xe
 • Quản lý chi phí, giám sát những người đã sử dụng xe và theo dõi lịch trình di chuyển
 1. Quản lý thông tin nội bộ
 • Xem lịch làm việc của lãnh đạo công ty
 • Quản lý và cập nhật tin tức thông tin công ty tới nhân viên của mình
 1. Quản lý văn bản tài liệu- công văn
 • Quản lý văn bản đến
  – Quản lý các thông tin văn bản đến
  – Chức năng cập nhật thông tin, trạng thái văn bản
  – Chức năng tra cứu văn bản
 • Quản lý văn bản đi
  – Quản lý các thông tin văn bản đi
  – Chức năng phân quyền, gửi văn bản đến các chi bộ
  – Chức năng tra cứu văn bản
  – Các báo cáo có liên quan

 

 

 

Tổng quan:

 • Phần mềm quản lý văn phòng số là một công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp để quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến văn phòng và các quy trình hành chính. Các tính năng của phần mềm này giúp người dùng quản lý phòng họp, đặt xe và thông tin nội bộ một cách hiệu quả.
 • Nhờ đó, việc tổ chức văn phòng trở nên khoa học hơn, giảm thiểu thời gian công sức của nhân sự