0939673111

Tổng quan:

 • Là công cụ quản lý công việc tổng thể doanh nghiệp, kết nối chặt chẽ các phòng ban và nhân viên.
 • Tự động lập kế hoạch, phân bổ công việc cho từng nhân viên, từng phòng ban một cách hệ thống, thống nhất.
 • Theo dõi, đánh giá, báo cáo nhanh chóng, chính xác.

Chức năng của phân hệ:

 • Quản lý, cập nhật danh sách phòng ban, nhân viên và các công việc kèm theo.
 • Thiết lập quy trình chuẩn theo đặc điểm cấu trúc phòng ban và theo từng giai đoạn, đầu việc cụ thể.
 • Nhân viên chủ động cập nhật tiến độ công việc mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ nhà quản lý đưa ra những chiến lược tốt.
 • Chia sẻ và quản lý tài liệu chung thuận lợi và hiệu quả hơn.
 • Đo lường, đánh giá kịp thời công viêc để các bộ phận, phòng ban không bị gián đoạn công việc mang lại hiệu quả.
 • Phê duyệt nhanh chóng, rút ngắn công đoạn, giấy tờ.
 • Quản lý và báo cáo công việc thường xuyên, tự động.
 • Chuẩn hóa dữ liệu, giảm thiểu sai sót