Tổng quan:

  • Phần mềm giúp xây dựng nên những mẫu báo cáo nhanh chóng theo những dữ liệu có sẵn.

  • .Tập hợp, thống kê số liệu để hỗ trợ lập kế hoạch.
  • Các mẫu biểu đồ đa dạng, dễ nhìn giúp người quản lý dễ nắm được tình hình.

  • Giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và  đặc biệt là chi phí thông qua những kế hoạch cụ thể, chi tiết.

Chức năng của phân hệ:

  • Với dữ liệu đầu vào được liên kết qua nhiều module của phần mềm, hệ thống tổng hợp dữ liệu nhanh chóng để xuất ra những mẫu báo cáo, thống kê theo nghiệp vụ của người dùng.
  • Tính năng hỗ trợ lập kế hoạch nhân sự trong phần mềm nhân sự giúp quản lý nhân sự đưa ra các kế hoạch nguồn nhân lực chính xác và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Tính năng chi phí dự trù trong phần mềm nhân sự giúp các bộ phận nhân sự so sánh giữa ngân sách dự trù và chi phí thực tế. Điều này giúp bộ phận nhân sự đưa ra các giải pháp khắc phục khi có sự chênh lệch giữa ngân sách và chi phí thực tế.
  • Tính năng phân tích số liệu nhân sự qua các biểu đồ dashboard giúp quản lý nhân sự và các bộ phận khác trong doanh nghiệp có được những thông tin quan trọng về nhân sự để đưa ra những quyết định chính xác hơn.
  • Tất cả các tính năng đều được đồng bộ với nhau về số liệu và kết quả, giúp cho người dùng lưu trữ lại được những mẫu báo cáo tránh sự mất mát.