Tổng quan:

 • Cho phép người dùng tự định nghĩa các tham số, thiết lập công thức, nhập các hệ số, mức lương, mức thưởng…Do đó giúp cho người sử dụng có thể hoàn toàn chủ động và linh hoạt khi sử dụng.
 • Tính toán chi tiết các loại lương trong danh mục loại lương như: Lương thời gian, lương sản phẩm, lương làm thêm giờ, phụ cấp các loại…
 • Phần mềm cung cấp các chức năng tiện ích: Làm lệnh chuyển khoản, gửi phiếu lương qua email, in phiếu lương cho người lao động.

Giao diện quản lý tiền lương

Thiết kế phiếu lương theo yêu cầu

Chức năng của Phân hệ:

 • Cập nhật và quản lý các loại công theo tháng: Công thời gian, công ngày lễ, công thêm giờ, công nghỉ phép, nghỉ việc riêng, …
 • Tính lương theo nhiều kiểu khác nhau:
  • Tính lương theo các loại công thời gian
  • Tính lương sản lượng sản phẩm
  • Tính lương và phân bổ lương theo quỹ lương.
 • Khai báo đơn giá các loại lương theo chức vụ, theo từng nhân viên.
 • Kết nối với phân hệ chấm công để tính toán công làm việc, công làm thêm giờ, công nghỉ theo chế độ, công đi học tập…
 • Khai báo và tính các loại phụ cấp
 • Khai báo và tính các loại giảm trừ
 • Quản lý trích nộp bảo hiểm
 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân: Cho phép khai báo mức đóng và tỷ lệ thuế thu nhập theo ngày hiệu lực. Quản lý khoản thu nhập khác.
 • Hệ thống báo cáo.

Quy trình: