Tổng quan:

 • Cho phép quản lý thông tin tài sản theo từng đơn vị, bộ phận sử dụng trong một tổ chức có theo mô hình phân cấp.
 • Cho phép quản lý toàn bộ quy trình tăng tài sản, biến động tài sản như điều chuyển, sửa chữa, bảo hành, thanh lý, quy trình kiểm kê, quy trình đánh giá lại sản nguyên giá tài sản. Cho phép kết xuất ra các mẫu in biên bản tương ứng theo từng bước cụ thể trong các quy trình nghiệp vụ, các báo cáo tổng hợp theo quy định của bộ tài sản. Bên cạnh đó cũng cho phép người dùng tự định nghĩa ra các mẫu biểu kết xuất báo cáo.
 • Khả năng quản lý và khai thác thông tin tài sản của các đơn vị, tổ chức lớn với số lượng tài sản lên đến hàng chục triệu tài sản

Quy trình:

Màn hình khai báo tài sản

 • Chức năng tổng hợp báo cáo cho phép tổng hợp các báo cáo tài sản theo các biểu mẫu do Bộ tài chính và đơn vị quy định.
 • Chức năng báo cáo động cho phép người dùng tự định nghĩa các biểu mẫu báo cáo theo nhu cầu, tổng hợp dữ liệu tài sản và in ra báo cáo theo biểu mẫu đã định nghĩa.
 • Chức năng tìm kiếm nâng cao, cho phép tùy biến các điều kiện tìm kiếm thông tin tài sản, phục vụ các nhu cầu tìm kiếm, kết xuất báo cáo theo nhiều tiêu trí khác nhau.

Chức năng của phân hệ:

 • Quản lý người danh sách người dùng một cách chi tiết đến từng phòng ban/ đơn vị.
 • Quản lý quy trình tăng tài sản theo các hình thức khác nhau.
  • Tăng theo dự án mua sắm, đầu tư xây dựng, tự xây dựng.
  • Tăng do nhận điều chuyển, biếu tặng, trao đổi, góp vốn và tăng do các hình thức khác.
 • Quản lý tài sản sử dụng mã, cho phép tra cứu và kiểm kê tài sản một cách nhanh chóng, chính xác.
 • Quản lý các quy trình biến động tài sản:
  • Quy trình điều chuyển.
  • Quy trình sửa chữa.
  • Quy trình bảo hành.
  • Quy trình thanh lý tài sản.
  • Quy trình giảm tài sản theo các hình thức khác.
  • Quy trình xuất/nhập kho.
  • Quy trình đánh giá lại nguyên giá tài sản.