0939673111

Tổng quan:

 • Giúp quản lý toàn diện thông tin của người lao động từ ngày vào công ty cho đến khi nghỉ việc.
 • Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý theo dõi về tình trạng hợp đồng, chế độ cho người lao động, phần mềm đưa ra các cảnh báo đến hạn nâng lương, hết hạn hợp đồng….
 • Cung cấp nhiều tiện ích về tìm kiếm hồ sơ, tìm kiếm thông tin người lao động một cách nhanh chóng dễ dàng.
 • Giao diện trực quan sinh động giúp người sử dụng dễ dàng trong quản lý nhân sự.

 

Quy Trình:

Màn hình giao diện nhân sự

 

Chức năng của phân hệ:

 • Cập nhật thông tin hồ sơ nhân viên
 • Quản lý danh sách nhân viên hiện tại theo phòng ban, trạng thái, tình trạng hợp đồng. Phần mềm cho phép tìm kiếm nhân viên theo trạng thái, theo tình trạng hợp đồng…
 • Chức năng cảnh báo: Mỗi khi login vào phần mềm hiển thị màn hình cảnh báo nhân viên hết hạn hợp đồng, nhân viên sinh nhật theo ngày…
 • Quản lý thông tin lưu trữ hồ sơ nhân viên: Cho phép người sử dụng cập nhật vị trí lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên.

 

Màn hình báo cáo biểu đồ diễn biến nhân sự

 • Quản lý giao nhận tài sản cấp phát cho nhân viên: Cho phép quản lý thông tin chi tiết thông tin bàn giao cấp phát tài sản cho mỗi nhân viên từ khi mới vào công ty cho đến khi nghỉ việc: Tên người giao, tên người nhận, số lượng giao – nhận, tên tài sản bàn giao, hình thức bàn giao… Phần mềm hỗ trợ in ra mẫu biên bản bàn giao tài sản để ký nhận và lưu trữ.
 • Quản lý gia hạn và in hợp đồng hàng loạt: Chức năng giúp cho người sử sụng có thể quản lý và thống kê được thông tin các hợp đồng sắp hết hạn, hoặc đến hạn ký hợp đồng tiếp theo. Phần mềm cho phép tạo hợp đồng mới và in hợp đồng hàng loạt cho nhiều người cùng 1 lúc.
 • Hệ thống báo cáo và thống kê…

 

 • Theo dõi quản lý thông tin nhóm lương, bậc lương. Quá trình nâng lương, nâng bậc. Cảnh báo danh sách cán bộ nhân viên đến hạn nâng lương, nâng bậc…
 • Quản lý thay đổi chức vụ, các loại phụ cấp, lương tùy theo chức vụ kiêm nhiệm, vị trí công việc thay đổi.
 • Quản lý các quyết định: gia hạn thử việc, điều chuyển, bổ nhiệm, thôi việc, điều chỉnh lương…
 • Quản lý đăng ký các chế độ xin nghỉ: Cho phép người lao động đăng ký các chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản… Đăng ký chế độ đi làm ưu tiên: con nhỏ, việc đặc biệt… Kết nối trực tiếp tới phân hệ quản lý chấm công để có thể quản lý thông tin vào ra và thời gian làm việc của lao động theo từng ngày khai báo.
 • Quản lý thông tin phép năm: Thống kê chi tiết số phép được hưởng, số phép đã sử dụng, số phép còn lại…. Cung cấp các chức năng hủy phép tồn, tính lại phép tồn năm trước, thanh lý phép năm.
 • Quản lý thông tin về sổ báo hiểm, mã số thuế, số tài khoản ngân hàng.
 • Quản lý thông tin về quan hệ gia đình, đối tượng giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Quản lý khen thưởng kỷ luật.