Tổng quan:

 • Cổng thông tin nhân sự là mô hình giao diện web dành cho nhân viên, các cấp lãnh đạo trong toàn công ty có thể quản lý nhân sự và thao tác trực tiếp trên phần mềm thông quan mạng internet.
 • Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm nhân sự có thể quản lý điều hành nhân sự mọi lúc và mọi nơi trong môi trường internet.
 • Là cầu nối giữa các thành viên của một tổ chức, giữa nhân viên và lãnh đạo có thể tương tác trực tiếp, khai thác hiệu quả cống hiến và tính hiệp đồng trên mọi phương diện.

 

Chức năng:

 • Xem, cập nhật thông tin cá nhân
 • Xem, cập nhật thông tin người thân, người phụ thuộc
 • Xem thông tin diễn biến quá trình làm việc tại Công ty, hợp đồng từng ký kết
 • Xem phiếu công và phiếu lương hàng tháng
 • Kiểm tra thông tin phép, chế độ đã đăng ký, phê duyệt.
 • Kiểm tra quá trình đăng ký chế độ đi công tác, nghỉ ốm và chế độ khác
 • Cho phép nhân sự tự điều chỉnh thông tin cá nhân nếu được phân quyền
 • Tự động gửi thông tin đăng ký chế độ qua email, SMS tới quản lý, cho phép phê duyệt trực tiếp qua email, SMS
 • Cho phép quản lý được phân quyền có thể kết xuất báo cáo có liên quan từ cổng thông tin.