Tổng quan:

  • Giải quyết triệt để bài toán chấm công phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.
  • Giúp quản lý chi tiết thời gian làm việc của từng nhân viên, tránh tình trạng tính sai công cho người lao động.Cho phép kết nối với các thiết bị chấm công đã được thiết lập để lấy dữ liệu vào ra hàng ngày của nhân viên, tính toán thời gian vào ra, đi muộn về sớm, thời gian làm thêm giờ,  cho phép sửa đổi bổ sung lần quẹt bù giờ hành chính cho nhân viên….

Chức năng của phân hệ:

  • Kết nối thiết bị máy chấm công: Cho phép khai báo kết nối đến các máy chấm công thông dụng nhất trên thị trường hiện nay thông qua mạng LAN, Internet.
  • Chấm công AI: Phần mềm cho phép người dùng dễ dàng thực hiện chấm công tại mọi địa điểm làm việc bằng cách chụp ảnh khuôn mặt thông qua ứng dụng FTSHRM trên smartphone có kết nối Wifi, 3G và GPS trong bán kính cho phép. Đặc biệt, công nghệ Face ID chỉ cho phép người dùng thực hiện chấm công được nếu hình ảnh chấm công đúng với hình ảnh nhận diện.
  • Cho phép thiết lập các ca làm việc trong ngày: giờ ra, giờ vào, thời gian nghỉ giữa ca, thời gian được tính làm thêm giờ…Cho phép phân ca chi tiết theo từng bộ phận và theo từng nhân viên.
  • Quản lý thông tin vào ra: Cho phép nhân viên cập nhật thông tin xin nghỉ: thời gian nghỉ, lý do xin nghỉ, người có trách nhiệm quản lý phê duyệt thông tin xin nghỉ của nhân viên.
  • Quản lý đăng ký nghỉ, làm thêm, làm bù, thai sản. Cho phép khai báo ngày lễ, tết, kỷ niệm hàng năm theo chế độ và công ty.
  • Quản lý đi muộn, về sớm, vi phạm chính sách
  • Tính toán tổng công làm việc, làm thêm giờ…
  • Hệ thống báo cáo.

 

Màn hình phân ca cho từng phòng ban

 

Báo cáo chấm công tháng

 

 

 

Quy trình: