0939673111

Tổng quan:

  • Dịch vụ hợp đồng lao động điện tử được Phần mềm quản lý nhân sự FTSHRM phát triển và tích hợp với Nhà cung cấp giải pháp chữ ký điện tử EFY Việt Nam.
  • Toàn bộ thao tác về ký hợp đồng điện tử đều được thực hiện trên phần mềm FTSHRM và gửi đường link thông báo ký hợp đồng qua địa chỉ email/SMS.
  • Đáp ứng đúng tiêu chuẩn pháp lý và kỹ thuật về chữ ký điện tử tại Việt Nam. Dễ dàng tích hợp chữ ký số, đáp ứng mọi thiết bị USB Token, thiết kế theo quy định pháp lý.

 

chữ ký số cá nhân

Quy Trình:

chữ ký số cá nhân

 

Chức năng của phân hệ:

  • Khởi tạo hợp đồng và ký ngay trên phần mềm FTSHRM.
  • Cho phép điều chỉnh hợp đồng, hủy hợp đồng.
  • Sau khi hợp đồng được ký xong hệ thống gửi thông báo qua email, zalo.
  • Tra cứu hợp đồng theo quyền và hỗ trợ kết xuất các báo cáo.
  • Hệ thống cảnh báo khi hợp đồng hết hạn, cần được tái ký hợp đồng.
  • Hỗ trợ khả năng trao đổi, tích hợp dữ liệu với các phần mềm quản trị khác: HRM, CRM, ERP. Giúp đồng bộ hoá hệ thống dữ liệu cho người dùng và người quản lý.
  • Hợp đồng đã được ký số điện tử và mã hóa dữ liệu nên không thể thay đổi vì thế nội dung trong hợp đồng sẽ được bảo mật an toàn tối đa.