0939673111

Tổng quan:

 

  • Là công cụ đắc lực giúp người quản lý nhân sự kê khai quyết toán thuế cho nhân lực một cách nhanh chóng
  • Thao tác đơn giản, dễ dàng sử dụng đối với cán bộ nhân sự chuyên nghiệp
  • Kết xuất tự động các chỉ tiêu tính toán từ phần mềm vào tờ khai 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK
  • Kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo từng tháng hoặc từng năm phù hợp với mọi cơ chế quản lý và đặc thù của mọi doanh nghiệp

 

Giao diện tính năng trên phần mềm FTSHRM:

 

Chức năng của phân hệ:

Kê khai thuế theo tháng TNCN

–  Tính toán tự động ra các chỉ tiêu theo tờ khai 05/KK-TNCN

–  Kết xuất dữ liệu kê khai thuế hàng tháng ra file excel

–  Tính năng Kết xuất tự động các chỉ tiêu tính toán từ phần mềm vào tờ khai 05/KK-TNCN trên HTKK

Quyết toán thuế TNCN cả năm

–  Tổng hợp tự động cả năm từ các dữ liệu thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc, thuế đã nôp để tính ra số thuế phải thu/ hoàn lại

–  Kết xuất dữ liệu tính quyết toán thuế ra file excel

Quản lý bảng kê người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

– Cho phép khai báo thông tin người phụ thuộc: tên nhân viên, tên người phụ thuộc, CMT, mã số thuế…

– Cho phép khai báo thời gian áp dụng giảm trừ gia cảnh.