0939673111

Tổng quan:

 

 • Là giải pháp tăng sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động
 • Thao tác đơn giản, dễ dàng sử dụng
 • Dòng tiền nhanh chóng, nhận tiền trong tài khoản ngay sau khi thực hiện ứng lương
 • Thông tin khoản lương đã ứng và khoản lương còn lại được lưu vết trên hệ thống

Quy Trình:

Chức năng của phân hệ:

 • Phần mềm quản trị nhân sự FTSHRM liên kết cùng app ứng lương WeWay, cho phép người lao động được linh hoạt ứng lương trước kỳ trả lương hàng tháng
 • Hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng phúc lợi cho người lao động của mình, bảo vệ người lao động tránh khỏi cạm bẫy tài chính
 • Người lao động sử dụng app ứng lương WeWay trên điện thoại di động để thực hiện ứng lương khi cần thiết, khoản lương được ứng là 100% lương cho ngày công đã làm
 • Từ nguồn vốn lưu động, WeWay cho phép người lao động nhận lương tức thì qua tài khoản ngân hàng
 • Mọi thông tin về các khoản ứng lương của từng người lao động như yêu cầu tạm ứng lương, số tiền đã ứng của từng lần yêu cầu, số tiền lương còn lại,.. đều được lưu vết trên hệ thống quản trị nhân sự FTSHRM
 • Mức phí giao dịch với người lao động là 1% / 1 Giao dịch và không phải trả lãi suất hay bất kỳ khoản phí nào khác, không thực hiện giao dịch thì không mất phí
 • Đối với doanh nghiệp triển khai, WeWay đứng ra hỗ trợ là đơn vị ứng lương cho người lao động và doanh nghiệp sẽ hoàn ứng thanh toán lương tạm ứng cho WeWay trong vòng 5 ngày kể từ ngày thanh toán lương