0939673111

Tổng quan:

 • Là công cụ hỗ trợ đắc lực người làm bảo hiểm quản lý từng đợt phát sinh tăng giảm bảo hiểm của doanh nghiệp.
 • Tổng hợp chi tiết mức đóng bảo hiểm của người lao động: Mức lương đóng, hệ số đóng, doanh nghiệp đóng, người lao động phải đóng bảo hiểm.
 • Cập nhật nhanh chóng theo các mẫu khai báo bảo hiểm của nhà nước
 • Hỗ trợ in tờ khai BHXH cho người lao động.

Quy Trình

Giao diện quản lý: 

Chức năng của phân hệ:

 • Cập nhật thay đổi thông tin danh mục phòng khám chữa bệnh.
 • Cập nhật thông tin phát sinh tăng bảo hiểm theo mẫu của BHXH
 • Cập nhật thông tin phát sinh giảm bảo hiểm theo mẫu của BHXH
 • Cập nhật thông tin điều chỉnh: nâng lương, nâng bậc.
 • In tờ khai cho người lao động tham gia BHXH
 • Thông tin truy thu tăng, giảm tiền đóng bảo hiểm được chuyển qua dữ liệu lương trong tháng
 • Hệ thống báo cáo: Báo cáo danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng bảo hiểm, báo cáo bảo hiểm theo mẫu 2a, 3a…