0939673111

Từ ngày 15/08/2023: 06 trường hợp nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng nguyên lương

1. Nghỉ hưu sớm là gì? 

– Nghỉ hưu sớm là nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu mà Luật quy định.

– Việc chấp thuận nghỉ hưu sớm đòi hỏi những tiêu chí  người lao động phải đáp ứng:

Theo Luật, bạn phải đáp ứng một số yêu cầu về tuổi tác thâm niên để có thể nghỉ hưu sớm.

=> Điều này giúp đảm bảo rằng quyền của người lao động không bị lạm dụng đảm bảo rằng các yêu cầu nghỉ hưu sớm được xem xét công bằng.

2. Trường hợp nghỉ hưu sớm được hưởng nguyên lương:

            Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Nếu nghỉ hưu sớm thì cứ mỗi năm quy định giảm 2%.

            Tuy nhiên, 06 trường hợp sau đây vẫn được hưởng mức lương tối đa: 

nghỉ hưu sớm

Trường hợp 1: Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường. Và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp 2: Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường. Và có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1.1.2021.

Lưu ý: Đối với trường hợp 1 và 2 thì hai nhóm đối tượng sau đây:

         Tuổi về hưu sớm thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường:

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân. Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân. Hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn. Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Trường hợp 3: Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường. Và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Trường hợp 4: Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện công việc.

Trường hợp 5: Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014.

Trường hợp 6: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Và tuổi nghỉ hưu thời gian lẻ trên 06 tháng thì không bị giảm do nghỉ hưu trước tuổi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *