0939673111

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THƯỞNG NGÀY LỄ TẾT

1. Quy định về ngày nghỉ lễ, Tết

      Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ được hưởng lương:
📍 Tết Dương lịch: Ngày 01/01 dương lịch, NLĐ trên cả nước được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương
📍 Tết Âm lịch: NLĐ trên cả nước được nghỉ 05 ngày và hưởng nguyên lương.
📍 Ngày Chiến thắng: Ngày 30/04 dương lịch, NLĐ trên cả nước được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương.
📍 Ngày Quốc tế lao động: Ngày 01/05 dương lịch, NLĐ trên cả nước được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương.
📍Ngày Quốc khánh: Ngày 02/09 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau. NLĐ trên cả nước được nghỉ 02 ngày và hưởng nguyên lương.
📍 Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Ngày 10/03 âm lịch, NLĐ trên cả nước được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương.
      Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
      Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh.

2. Thưởng ngày lễ, Tết theo quy định

ngày Lễ Tết

– Bộ luật Lao động 2019 không quy định chế độ thưởng với lao động vào ngày lễ, tết. Việc này còn tùy thuộc vào thương thảo trong quy ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động.
– Một số doanh nghiệp có thể nhưng một số doanh nghiệp cũng có thể không có. Vì vậy, trước khi ký hợp đồng lao động, lao động nên tìm hiểu thỏa thuận kỹ về vấn đề này.
– Người lao động có thể thưởng cho nhân viên của mình tiền hoặc tài sản hoặc các hình thức khác căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

3. Đi làm ngày lễ, Tết được tính lương như thế nào?

Theo Điều 98 Bộ luật lao động thì:
Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

3.1. Làm việc ban ngày vào ngày lễ, Tết

  •  Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

       Người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ  vào ban ngày được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường * Mức ít nhất 300% * Số giờ làm thêm

  • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

      Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ  vào ban ngày được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

Mức lương ít nhất 300%*Số giờ làm thêm

        Lưu ý: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

3.2. Làm việc ban đêm vào ngày lễ, Tết

  • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

        Người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính:

ngày lễ Tết

  • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

         Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính:

ngày lễ tết

        Ta có thể thấy lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ, Tết là rất cao so với  ngày làm việc bình thường. Do đó, người lao động làm việc trong ngày lễ, Tết lưu ý để không bị thua thiệt trong quá trình thỏa thuận với doanh nghiệp.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *