0939673111

Phân loại tiền lương

 

Phân loại tiền lương như sau:

  • Lương chính:mức lương trả cho người lao động làm hành chính trong điều kiện bình thường theo thời gian làm việc thực tế trong tháng. Mức lương này được xác định theo quy định tại Nghị đinh 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng.
  • Lương đóng bảo hiểm xã hội: Là mức tiền lương và phụ cấp theo lương theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
  • Lương thử việc: Được hưởng bằng 85% lương mức lương chính thức của công việc đó.
  • Lương khoán: Là mức lương dành cho cá nhân trực tiếp làm công việc có tính chất thời vụ, vụ việc, những công việc được giao trong khoảng thời gian nhất định, theo khối lượng công việc chi tiết qua hợp đồng khoán việc.
  • Lương thời gian: Được áp dụng cho tất cả nhân viên và các lãnh đạo tham gia làm việc tại công ty. Cách tính lương: Sử dụng hình thức trả lương theo thời gian làm việc thực tế trong tháng bằng ngày công chấm chuẩn làm việc tháng.

Phân loại tiền lương theo thời gian lao động

  • Lương thường xuyên: Là toàn bộ số tiền lương trả cho những người lao động thường xuyên có trong danh sách lương của công ty.
  • Lương thời vụ: Là loại tiền lương trả cho những người lao động làm việc theo kiểu tạm thời mang tính chất thời vụ.

Phân loại tiền lương theo quan hệ với quá trình sản xuất

  • Lương trực tiếp: là phần tiền lương trả cho những người lao động trực tiếp tham gia sản xuất chính, là bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện các lao vụ dịch vụ.
  • Lương gián tiếp: là phần lương trả cho những người lao động tham gia gián tiếp vào sản xuất, hay là bộ phận những người lao động tham gia một cách gián tiếp vào các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như bộ phận kĩ thuật, giám sát, quản lý, hành chính, kế toán,…

Một doanh nghiệp có thể có nhiều hình thức tính lương cho nhân viên, phù hợp với từng vị trí từng công việc. Vì thế, việc tính toán lương cho nhân viên cũng khó khăn hơn cho nhân sự. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm nhân sự tính toán lương tự động cho nhân viên. Phần mềm FTSHRM có thể tính được nhiều loại lương, tính thuế TNCN, BHXH,… nhanh chóng, chính xác. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *