0939673111

Lương theo sản phẩm là gì? Quy định về cách tính lương sản phẩm.

Lương theo sản phẩm là tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào đơn giá khoán sản phẩm. Số lượng, chất lượng sản phẩm thực tế họ đã làm ra.

Lương theo sản phẩm là gì

Khái niệm tiền lương

Theo Khoản 1 Điều 90 Bộ luật lao động năm 2019:
Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc. Bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác”.

Khái niệm lương theo sản phẩm

Lương theo sản phẩm là hình thức trả lương mà người sử dụng lao động thực hiện cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm. Mà người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm ra và đơn giá sản phẩm được giao. Để thực hiện được việc trả lương theo sản phẩm. Thì người sử dụng lao động phải xây dựng định mức khoán sản phẩm cho người lao động trong một đơn vị thời gian nhất định. Và xác định đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm.

Lương sản phẩm
Hình minh họa (nguồn pos.toasttab.com)

Tiền lương của người lao động sẽ phụ thuộc trực tiếp vào số lượng sản phẩm hợp lệ. Mà họ đã sản xuất ra và được người sử dụng lao động chấp nhận. Và đơn giá tiền lương mà người sử dụng lao động áp dụng vào sản phẩm đó. Người lao động làm càng nhiều sản phẩm, đơn giá càng cao thì tiền lương càng cao.

Tiền lương theo sản phẩm được trả định kỳ, có thể theo ngày, tháng hoặc năm. Thường là theo tháng làm việc của người lao động.

Phân loại lương sản phẩm

Có thể chia lương theo sản phẩm thành:

– Lương sản phẩm trực tiếp cá nhân:

là hình thức trả lương theo sản phẩm được xác định căn cứ vào số lượng sản phẩm thực tế đã hoàn thành. Và đơn giá tiền lương cho một sản phẩm được người sử dụng lao động quy định. Ưu điểm của hình thức này là khuyến khích năng suất lao động tăng, dễ dàng tính toán. Người lao động có thế chủ động tính tiền lương của mình. Nhược điểm là sự cạnh tranh cao, chạy theo lợi ích cá nhân mà hạn chế lợi ích tập thể.

– Lương sản phẩm tập thể:

là hình thức trả lương được áp dụng cho những công việc do nhiều người cùng thực hiện. Hoặc những loại công việc không xác định được kết quả cho mỗi cá nhân. Điều kiện áp dụng hình thức này. Trước hết phải xác định được số tiền lương mà cả nhóm được nhận hoặc đơn giá cho từng sản phẩm mà cả nhóm thực hiện. Ưu điểm của lương theo sản phẩm tập thể là tính thống nhất trong tính lương, ý thức trách nhiệm, tính đoàn kết. Nhược điểm là sự ỷ lại trong quan hệ giữa các cá nhân trong tập thể. Đôi khi có sự bất công bằng giữa người làm việc nhiều và người làm việc ít.

– Lương sản phẩm gián tiếp:

là hình thức trả lương dành cho những người lao động phụ. Số tiền họ nhận được phụ thuộc vào kết quả sản xuất của người sử dụng lao động chính. Lương theo sản phẩm gián tiếp có một hạn chế là người lao động không có tính sáng tạo. Không chủ động trong công việc do sự phụ thuộc vào người lao động chính.

– Lương sản phẩm có thưởng:

Là hình thức trả lương theo số lượng sản phẩm đã hoàn thành cộng với số tiền thưởng do vượt mức chỉ tiêu. Năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt hoặc tiền phạt khi chất lượng sản phẩm không tốt. Hình thức này có ưu điểm tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất. Kích thích sự sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như có trách nhiệm hơn với công việc. Hạn chế của lương theo sản phẩm có thưởng là sự cạnh tranh cao. Khiến cho người lao động sẵn sàng vì lợi ích cá nhân để “dẫm đạp” lên lợi ích của cá nhân khác.

Quy định của pháp luật về cách tính lương theo sản phẩm

– Đối với tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân:

Lương sản phẩm = số lượng sản phẩm hoàn thành * đơn giá sản phẩm
Trong đó: Đơn giá sản phẩm được tính giá tiền tính trên một đơn vị sản phẩm.

– Đối với tiền lương sản phẩm tập thể:

Lương theo sản phẩm = Số lượng sản phẩm hoàn thành chung của tập thể * đơn giá.

– Đối với tiền lương sản phẩm gián tiếp:

Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp = đơn giá sản phẩm phục vụ * số sản phẩm mà công nhân chính đạt được.

– Đối với lương sản phẩm có thưởng:

Lương theo sản phẩm có thưởng = lương sản phẩm + [(% tiền thưởng so với sản phẩm cho 1% hoàn thành vượt mức sản lượng * phần trăm hoàn thành vượt mức sản lượng)/100 * lương sản phẩm].

– Đối với người lao động hưởng lương sản phẩm. Tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm.

– Đối với người lao động hưởng lương sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

– Đối với người lao động hưởng lương sản phẩm. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường. Hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường.

Được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm). Ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần.

Được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, lương sản phẩm trong trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm = Lương theo sản phẩm + lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, phần mềm quản lý nhân sự FTSHRM hỗ trợ các tính năng từ quản lý nhân sự, quản lý chấm công cho đến tính lương. Trong đó, cho phép tính toán lương theo nhiều hình thức như lương theo thời gian, lương theo công đoạn, sản phẩm hoặc lương theo KPI,…

Để tìm hiểu chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *