0939673111

Lương cơ sở là gì trong quản lý tiền lương

Trong quản lý tiền lương, mức lương cơ sở là một trong hai loại lương cơ bản còn lại được đề cập trong các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt là các văn bản trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… vẫn rất được quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ về khái niệm này.

quản lý tiền lương

Quản lý tiền lương, căn cứ theo Nghị quyết 99/2015/QH13 về mức lương cơ sở thì:

a. Định nghĩa về mức lương cơ sở trong quản lý tiền lương

Trong quản lý tiền lương, mức lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính các mức hoạt động phí, tính các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương này

b. Bản chất của mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở đây là mức lương làm căn cứ tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…. Đồng thời, đây cũng là  mức lương làm cơ sở để tính thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp. Mức đóng bảo hiểm cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

c. Nguyên tắc áp dụng mức lương cơ sở

Mức lương làm căn cứ tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…. Đồng thời, mức lương này là cơ sở để tính thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp. Mức đóng bảo hiểm cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở

d. Đối tương áp dụng mức lương cơ sở

Cán bộ công chức từ Trung Ương đến Cấp Xã;– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
  • Lưu ý: Một số trường hợp, người làm việc vẫn có thể thỏa thuận để được hưởng mức lương theo chế độ lương tối thiểu vùng:
  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Người làm việc chỉ tiêu biên chế được NSNN cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù.
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

e. Chu kỳ thay đổi mức lương cơ sở

Không có chu kỳ thay đổi nhất định.Bởi mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng NSNN, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết trong những bài viết về lương tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *