0939673111

Mẩu tin: Thay đổi trong chế độ thai sản Từ ngày 01/07/2023

Dự kiến năm 2023 sẽ có sự điều chỉnh tăng lương cơ sở bắt đầu từ ngày 1/7/2023.

1, Mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Căn cứ theo Điều 38, Luật BHXH mới nhất năm 2014 quy định. “Lao động nữ sinh con được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Đối với trường hợp sinh con nhưng chỉ có bố tham gia BHXH. Thì bố được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.
 
2, Mặt khác, căn cứ Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ bảo hiểm thai sản. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu đi làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi. Thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày. Lao động nữ được hưởng trợ cấp tiền dưỡng sức sau sinh mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 
chế độ thai sản

Theo đó:

  • Từ 1/1/2023 – đến trước ngày 1/7/2023 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng.
Như vậy, nếu người lao động sinh con hoặc nhận con nuôi trong thời gian này. Mức tiền trợ cấp 1 ngày nhận được sẽ là: 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng.
  • Từ 1/7/2023 trở đi mức lương cơ sở tăng lên mức 1.800.000 đồng tương ứng mức trợ cấp thai sản 1 ngày người hưởng chế độ được nhận là 1.800.000 x 30% = 540.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *