0939673111

Tự ý nghỉ việc 5 ngày không có lý do có thể bị đuổi việc

Người lao động tự ý nghỉ việc 5 ngày không có lý do thì sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng hay kỷ luật sa thải?

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019, người lao động tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Đồng thời, theo khoản 4 Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động áp dụng hình thức kỉ luật sa thải khi người lao động tự ý nghỉ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng. Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, nếu người lao động tự ý nghỉ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày (không nhất thiết phải 5 ngày liên tiếp) mà không có lý do chính đáng thì người sử dụng lao động có quyền áp dụng hình thức sa thải. Còn nếu như người lao động tự ý nghỉ việc 05 ngày liên tục không có lý do chính đáng thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Đọc thêm nhiều bài viết về luật lao động tại đây https://ftshrm.com/#tin-tuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *