0939673111

Tổng hợp những thay đổi thuế TNCN trong Nghị định số 91/2022/NĐ-CP (Nghị định số 91) của Chính phủ

Ngày 30/10/2022, Tổng cục Thuế ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP (Nghị định số 91) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Nghị định số 126) ngày 19/10/2020 quy định chi tiết về một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 91 có hiệu lực ngay tại thời điểm ban hành – ngày 30/10/2022. 

Dưới đây FTSHRM tổng hợp những thay đổi trong quản lý thuế TNCN, doanh nghiệp cần lưu ý khi áp dụng.

Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN

Nghị định số 91 (khoản 2 điều 1) bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với:

Người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý; mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập. 

Như vậy, quy định này đã giúp các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động với quy mô khiêm tốn, mức thu nhập tính thuế TNCN của nhân viên tính từ tiền lương do công ty chi trả chưa đạt tới mức khấu trừ thuế TNCN lược bỏ được một nội dung kê khai không cần thiết. 

Bổ sung quy định chuyển tiếp về khai, nộp thuế TNCN đối với cá nhân nhận thưởng, cổ tức bằng chứng khoán 

Nghị định số 126 tại điểm d.1 khoản 5 điều 7 đã quy định rõ:

Tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cùng loại đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán. 

Tuy nhiên, quy định này sẽ được thực hiện từ ngày 01/01/2023. 

Nghị định số 91 tại khoản 8 điều 1 quy định bổ sung để xử lý các trường hợp phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp như sau: 

  • Trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, trường hợp cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư từ ngày 31/12/2022 trở về trước và chưa được các bên (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư, tổ chức phát hành chứng khoán) khai thuế, nộp thuế thay thì cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế TNCN theo quy định. 
  • Điều đáng mừng hơn cả là không bị xử lý vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế và không bị tính tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 11 điều 16 Luật quản lý thuế trong giai đoạn từ ngày 05/12/2020 tới hết ngày 31/12/2022. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *