0939673111

TIỀN LƯƠNG KPI CÓ PHẢI ĐÓNG BHXH, THUẾ TNCN KHÔNG?

         Để thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên, nhiều công ty trả lương cho nhân viên dựa trên mức lương cứng và KPI dựa trên mức độ hoàn thành công việc của họ. Vậy lương KPI có phải đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân không?

1. KPI là gì?

          KPI (Key Performance Indicator): là chỉ số đo lường hiệu quả công việc. Thường được các công ty sử dụng để đánh giá được hiệu quả trong việc thực hiện các mục tiêu. 

lương KPI

           Lương KPI được trả theo hiệu suất công việc của nhân viên. Doanh nghiệp hiện nay thay vì trả lương theo cách truyền thống thì họ áp dụng quy tắc KPI. Giúp nhân viên hiểu được vai trò và nhiệm vụ giúp họ chủ động làm việc và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó còn đưa ra được những đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên. Và góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

         Các công ty đặt ra KPI để các nhân viên họ thực hiện theo. Và đây cũng là thước đo khách quan về hiệu quả công việc của nhân viên.

2. Lương KPI có phải đóng BHXH không?

      Theo Khoản 2 Điều 5 Luật BHXH năm 2014 quy định:

Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

       Đồng thời, theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

lương KPI

       Mặt khác, theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/BLĐTBXH. 

       Tuy nhiên thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được thay thế bởi Thông tư 10/2020/BLĐTBXH. Theo đó, khoản bổ sung khác tính đóng BHXH sẽ được xác định theo tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH:

        Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

        Tiền lương của người lao động phải đóng BHXH bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung là những khoản cố định và được trả định kỳ trong mỗi kỳ lương. Vì vậy, mức lương do BHXH trả là cụ thể, ổn định cho từng kỳ trả lương. 
       Mặt khác, lương KPI được trả theo hiệu quả công việc của nhân viên. Nên nhân viên không nhận được lương cố định hàng tháng.
        Do đó, thu nhập có thể xác định mức lương cố định nhưng không được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Mà được xác định bởi mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 
        Từ  phân tích trên có thể thấy mức lương KPI trong trường hợp này không được tính vào mức lương đóng BHXH của người lao động.

3. Lương KPI có phải đóng Thuế TNCN không?

        Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi năm 2012. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp được tính là thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

        Trong đó, điểm b khoản 2 Điều này cũng nêu rõ các khoản phụ cấp, trợ cấp thuộc tiền lương tiền công mà không bị tính thuế TNCN, bao gồm:

     – Các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công 
     – Phụ cấp quốc phòng, an ninh. 
     – Phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các ngành, nghề hoặc nơi làm việc có chứa yếu tố độc hại, nguy hiểm. 
     – Phụ cấp thu hút, trợ cấp theo quy định của pháp luật. 
    – Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi.
    – Trợ cấp một lần khi mất khả năng lao động.
    – Trợ cấp hưu trí một lần.
    – Trợ cấp tiền tuất hàng tháng và các trợ cấp khác theo quy định của BHXH.
    – Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. 
    – Các khoản phụ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công. 
      Vì vậy, mức lương KPI  theo hiệu quả công việc không được tính vào phụ cấp miễn thuế TNCN. Vì vậy, mức lương KPI cũng được cộng vào tổng thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu người lao động có thu nhập cao thì phải nộp thuế thu nhập theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *