0939673111

Thời hạn và thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Vậy là 1 năm cũng đã qua giai đoạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cũng sắp tới. Đây là giai đoạn các doanh nghiệp cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ thu tục để nộp thuế tránh quá thời hạn và bị phạt. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về thời hạn quyết toán thuế, đối tượng quyết toán cũng như thủ tục cần làm.

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân là khi nào?

Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế cụ thể như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 thì những đối tượng sau phải quyết toán thuế TNCN bao gồm:

(1) Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công;

(2) Ủy quyền quyết toán thuế TNCN;

(3) Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Những trường hợp nào không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo tiết d.3 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 thì nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây sẽ không phải quyết thuế TNCN:

(1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

(2) Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thế nào?

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan thuế

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan thuế gồm 02 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN qua mạng

Thủ tục quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Kế toán thực hiện quyết toán thuế TNCN qua phần mềm kế toán của đơn vị hoặc thông qua phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm những gì?

Căn cứtheo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ quyết toán thuế TNCN được quy định như sau:

Đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công

(1) Tờ khai thuyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN.

(2) Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.

(3) Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.

(4) Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Đối với trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì cá nhân đó trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Mức phạt khi chậm quyết toán thuế thu nhập là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì tùy theo thời gian chậm quyết toán mà có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức thấp nhất là 02 triệu đồng và mức cao nhất là 25 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Phần mềm nhân sự tiền lương FTSHRM đồng hành cùng doanh quản lý nhân sự, tính tiền lương hàng tháng, quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *