0939673111

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH là bao lâu?

Nhiều người lao động vì lý do sức khỏe, điều kiện sinh sống, không tiếp tục tham gia được bảo hiểm xã hội nữa, pháp luật cho phép các cá nhân đó được rút bảo hiểm xã hội một lần. Khi thực hiện thủ tục này, nhiều người  thắc mắc thời gian nộp hồ sơ hưởng BHXH là bao lâu? 

thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH là bao lâu?

Khoản 4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

  1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tuy nhiên, Điểm b Khoản 1.1.2 Điều 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH (có hiệu lực từ ngày 01/05/2019) quy định:

b) Thời hạn giải quyết:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Kết luận: Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả tiền cho người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp không giải quyết thì cơ quan BHXH sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bên cạnh đó, quyết định số  Quyết định số 166/QĐ-BHXH  quy định thời hạn giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Kết luận: Khi bạn đã nộp hồ sơ BHXH một lần đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày bạn sẽ được nhận tiền BHXH một lần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *