0939673111

Tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ từ 01/02/2022

Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc. Thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng, trong đó có quy định tăng số giờ làm việc, làm thêm tối đa.

quản lý tăng ca

Theo đó, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm như sau:

– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày

– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 72 giờ/tuần

(Hiện hành là 60 giờ/tuần)

– Tổng số giờ làm thêm không quá 40 giờ/tháng

(Hiện hành là 32 giờ/tháng)

– Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định về thời giờ làm việc. Làm thêm theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc. Thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH.

– Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ/năm.   

Như vậy, kể từ ngày 01/02/2022, thời gian làm việc, làm thêm tối đa của người làm công việc thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng tăng 12 giờ/tuần và 8 giờ/tháng

Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc sau:

a) Sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông – lâm – ngư – diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được;

b) Gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu.

2. Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động sử dụng người lao động làm các công việc nêu tại khoản 1 Điều này.

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/02/2022 và thay thế Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015.

Với những thông tin trên, người chủ sở hữu lao động dễ dàng quản lý tăng ca. Thiết lập những kế hoạch phục vụ lao động sản xuất và người lao động đơn giản hóa quản lý tăng ca của bản thân sao cho phù hợp với những yêu cầu trong từng thời điểm sản xuất. Đảm bảo sức lực và nhân lực cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *