0939673111

QUY ĐỊNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG NHỮNG NGÀY CHƯA NGHỈ PHÉP NĂM?

         Người lao động có mấy ngày nghỉ phép hàng năm? Không nghỉ phép năm thì có được thanh toán tiền nghỉ phép năm không? Cách tính chế độ nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật lao động hiện nay là gì?

1. QUY ĐỊNH VỀ MỨC NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM?

       Ngày nghỉ phép hay còn gọi ngày nghỉ hằng năm là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng trong 1 năm làm việc tại 1 tổ chức/doanh nghiệp.

      Căn cứ tại Điều 113,114 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về ngày nghỉ phép hằng năm như sau:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng thì được số ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 

       – 12 ngày nghỉ phép đối với người làm việc trong điều kiện bình thường;

       – 14 ngày nghỉ phép đối với người lao động chưa thành niên, người khuyết tật, người làm các công việc độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc;

       – 16 ngày nghỉ phép đối với người làm các công việc độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm thì số ngày nghỉ phép được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc;

3. Người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm;

4. Người lao động làm việc cứ đủ 5 năm cho một tổ chức/doanh nghiệp thì số ngày nghỉ phép được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

2. CÁCH TÍNH LƯƠNG NGHỈ PHÉP NĂM CHƯA NGHỈ

2.1 Cách tính 

phép năm

2.2. Quy định thanh toán tiền lương ngày phép năm chưa nghỉ của NLĐ

      Theo Điều 48, Khoản 1 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14. Đối với người lao động đã thôi việc (thôi hoặc mất việc).
      Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ. Hai bên phải thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của mình. Trừ các trường hợp có thể gia hạn nhưng không quá 30 ngày. 
       – Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm. 
       – Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu và công nghệ. 
       – Người sử dụng lao động không phải là cá nhân giải thể. 
       – Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của công ty. 
        Đối với người lao động đang làm việc, Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 chỉ quy định việc thanh toán lương cho những ngày phép chưa nghỉ hết của người lao động thôi việc hoặc mất việc làm. Vì vậy, những nhân viên vẫn đang làm việc cho công ty sẽ không được thanh toán tiền lương ngày phép chưa nghỉ.
       Tóm lại, trường hợp không nghỉ hết phép năm do chưa có nhu cầu nghỉ mà vẫn muốn tiếp tục làm việc. Thì người sử dụng lao động không thực hiện thanh toán tiền lương cho những ngày phép chưa nghỉ. Do đó, người lao động nên tận dụng tối đa số ngày phép trước khi hết năm.
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *