0939673111

Quy định nghỉ phép năm đối với người lao động mới nhất

Quy định nghỉ phép năm là một chủ đề quan trọng đối với người lao động. Nghỉ phép năm là một quyền lợi của người lao động.  Có đủ 1 năm làm việc cho người sử dụng lao động và được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

 1. Nghỉ phép năm là gì?

Số ngày nghỉ phép trong năm được tính là khoảng thời gian mà người lao động được phép nghỉ. Không tính ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ tết hoặc các ngày nghỉ không hưởng lương và nghỉ việc riêng. Khi nghỉ phép, người lao động sẽ được hưởng mức lương đầy đủ theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Nghỉ phép là một quyền lợi quan trọng dành cho người lao động sau khi đã làm việc trong ít nhất 1 năm cho nhà tuyển dụng. Được coi là một thước đo quan trọng. Về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Quy định nghỉ phép cho phép người lao động được tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

quy định nghỉ phép năm

2. Quy định nghỉ phép năm

Những quy định nghỉ phép theo Luật lao động hiện hành và trường hợp áp dụng phúc lợi của mình.

2.1. Số ngày được nghỉ phép năm

Quy định nghỉ phép năm là một phần quan trọng trong Bộ luật Lao động 2019. Điều lệ này đảm bảo quyền lợi của người lao động. Về việc nghỉ hằng năm và hưởng lương theo hợp đồng lao động. Dưới đây là những điểm chính trong quy định:

 • Nghỉ phép hàng năm theo thời gian làm việc:
  • 12 ngày làm việc cho đối tượng làm công việc trong điều kiện bình thường.
  • 14 ngày làm việc cho đối tượng chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.
  • 16 ngày làm việc cho người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Hoặc những đối tượng làm việc ở nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.
 • Nghỉ phép cho người làm việc chưa đủ 12 tháng. Số ngày nghỉ phép được tính tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc.
 • Thanh toán tiền lương cho ngày chưa nghỉ. Trong trường hợp người lao động thôi việc hoặc mất việc làm mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm. Người sử dụng lao động phải thanh toán tiền lương tương ứng cho những ngày chưa nghỉ.
 • Thỏa thuận nghỉ phép: Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hay gộp nghỉ tối đa 03 năm một lần.
 • Tính thời gian đi đường: Nếu người lao động di chuyển bằng đường thủy, đường sắt, đường bộ. Và số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày. Thì từ ngày thứ 03 trở đi sẽ được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho một lần nghỉ trong năm.
 • Tăng số ngày nghỉ sau 05 năm làm việc. Sau mỗi 05 năm làm việc cho cùng một đơn vị lao động. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động sẽ được tăng thêm 1 ngày. (Theo quy định khoản 1 Điều 113)

số ngày nghỉ phép trong năm

2.2. Quy định về việc gộp ngày nghỉ phép

Quy định nghỉ phép năm trong Bộ luật lao động 2019. Mang lại sự đảm bảo quan trọng về quyền lợi của người lao động. Các quy định này giúp người lao động có quyền lựa chọn và thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc nghỉ phép hàng năm. Điều 113, Khoản 4 của Luật này đặt ra những điều lệ quan trọng sau đây:

 • Quy định lịch nghỉ: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đề ra lịch nghỉ hàng năm. Sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho cho đối tượng lao động.
 • Thỏa thuận nghỉ phép: Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận để chia nghỉ phép hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp theo thời gian hợp lý cho cả hai bên.
 • Nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Người lao động có thể nghỉ gộp số ngày nghỉ phép hàng năm tối đa 03 năm một lần. Điều này cho phép họ có thời gian nghỉ dài hơn và quản lý nghỉ phép một cách linh hoạt hơn.

2.3. Trường hợp không nghỉ hết phép năm

Quy định nghỉ phép năm là một yếu tố quan trọng trong chính sách nhân sự của mọi doanh nghiệp. Theo Luật lao động, người lao động được hưởng quyền lợi nghỉ phép hàng năm để nạp lại năng lượng và duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, nếu người lao động không sử dụng hết phép năm. Các quy định sau sẽ được áp dụng:

 • Thanh toán tiền lương cho ngày nghỉ phép chưa nghỉ khi thôi việc hoặc mất việc làm. Nếu người lao động không nghỉ hết số ngày phép do thôi việc hoặc bị mất việc làm. Người sử dụng lao động sẽ thanh toán tiền lương tương ứng cho những ngày nghỉ phép chưa được sử dụng.
 • Không thanh toán tiền lương cho ngày nghỉ phép chưa nghỉ khi vẫn tiếp tục đi làm. Trường hợp người lao động không nghỉ hết số ngày nghỉ phép. Do không có nhu cầu nghỉ mà vẫn tiếp tục đi làm. Người sử dụng lao động sẽ không cần thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép chưa được sử dụng.
 • Gộp ngày nghỉ phép còn dư sang các năm tiếp theo. Pháp luật cho phép người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp để gộp số ngày phép còn dư sang các năm tiếp theo. Điều này mang lại sự linh hoạt cho người lao động.  Và cho phép họ tận dụng tối đa quyền lợi nghỉ phép của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *