0939673111

Quản lý tiền lương 4 vấn đề về tiền lương cần biết trong thời gian COVID-19

Nhiều người dân quan tâm vấn đề về quản lý tiền lương trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp. Dưới đây là 4 vấn đề về tiền lương người lao động (NLĐ) cần biết.

quản lý tiền lương

Doanh nghiệp có được giảm lương khi NLĐ làm việc tại nhà trong thời gian dịch COVID-19?

Theo quy định tại Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 về việc trả lương cho người lao động (NLĐ). Phải căn cứ vào tiền lương thỏa thuận, năng suất và chất lượng thực hiện công việc.

Do đó, nếu NLĐ có năng suất và chất lượng công việc bằng hoặc tốt hơn so với năng suất và chất lượng khi làm tại doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp không được giảm lương của NLĐ mà phải trả đầy đủ lương cho NLĐ theo thỏa thuận.

Quản lý tiền lương, doanh nghiệp có được trả lương chậm vì lý do COVID-19?

Quản lý tiền lương, theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể:

Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

Như vậy, quản lý tiền lương doanh nghiệp có nghĩa vụ trả lương đúng hạn cho NLĐ. Trường hợp vì lý do bất khả kháng thì doanh nghiệp được quyền trả lương chậm nhưng không quá 30 ngày.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, doanh nghiệp phải đền bù cho NLĐ. Một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền. Trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng. Nơi người doanh nghiệp mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

NLĐ không thể trực tiếp nhận lương nên doanh nghiệp có quyền không trả lương hoặc giảm lương?

Theo Khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 thì trường hợp NLĐ không thể nhận lương trực tiếp. Thì doanh nghiệp có thể trả lương cho người được NLĐ ủy quyền hợp pháp.

Ngoài ra, nếu NLĐ không thể trực tiếp nhận tiền lương bằng hình thức tiền mặt. Thì doanh nghiệp có thể trả lương qua tài khoản ngân hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động 2019.

Ngừng việc vì giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly tập trung NLĐ có được trả lương?

Căn cứ theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc, như sau:

Đối với trường hợp NLĐ ngừng việc do phải đi cách ly tập trung, giãn cách xã hội hoặc bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc sẽ do thỏa thuận theo quy định sau:

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống. Thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc. Thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trên đây là bốn vấn đề chính cần lưu ý dành cho doanh nghiệp và người lao động trong việc quản lý tiền lương trước tác động của đại dịch Covid. Quý khách vui lòng tìm hiểu thêm tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *