0939673111

PHƯƠNG PHÁP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 2 NƠI TRỞ LÊN

Tính thuế thu nhập cá nhân với người chỉ làm 1 nơi thì chắc hẳn kế toán viên nào cũng thuần thục. Nhưng làm thế nào để tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên thì sẽ ít nhiều gây bối rối.

Câu hỏi thường được đặt ra khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên là làm thế nào để lựa chọn giảm trừ gia cảnh và giảm trừ người phụ thuộc.

Căn cứ để lựa chọn giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên​ :
Căn cứ vào điểm c, khoản 1, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính, có nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau:
c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế;
c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tại một thời điểm (tính đủ tháng). Người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế
 

Theo đó:

Nếu cá nhân nộp thuế có kí hợp đồng lao động trên 3 tháng ở 2 nơi khác nhau. Được phép lựa chọn giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bằng cách lựa chọn giảm trừ gia cảnh bản thân tại 1 nơi và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại nơi khác.
Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng tới nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân nếu đảm bảo theo nguyên tắc và hướng dẫn tạo điểm c, khoản 1, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Như vậy:

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên. Thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.
1. Đối với cá nhân có thu nhập bao gồm tiền lương từ hợp đồng lao động được ký từ 3 tháng trở lên tại 1 nơi. Và thu nhập vãng lai khác (bình quân không quá 10 triệu đồng/năm) đã khấu trừ 10% thuế. Nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Thì trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
Đối với cá nhân có thu nhập bao gồm tiền lương từ hợp đồng lao động được ký từ 3 tháng trở lên tại 1 nơi. Và có thu nhập vãng lai chưa khấu trờ thuế. Thì phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
2. Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động trên 3 tháng ở cả 2 nơi thì được phép chọn 1 nơi để đăng ký giảm trừ gia cảnh. Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Tại công ty đăng ký giảm trừ gia cảnh: Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần. Sau khi đã giảm trừ gia cảnh cá nhân.
Tại công ty cá nhân không đăng ký giảm trừ gia cảnh: Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định, không tính giảm trừ.

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên:

– Giảm trừ bản thân: 9 triều đồng/tháng; 108 triệu đồng/năm.
– Giảm trừ người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc.
– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì được phép lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại 1 nơi.
– Nếu trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ bản thân hoặc giảm trừ chưa đủ 12 tháng. Thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thuế thu nhập cá nhân.
– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nếu đã đăng ký thuế và có mã số thuế. Chỉ được giảm trừ một lần đối với mỗi người phụ thuộc vào 1 người nộp thuế trong năm tính thuế.

Ví dụ:

Để hiểu rõ được cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hãy cùng nhau xét ví dụ sau:
Bà H năm 2016 có thu nhập ở 2 công ty là A và B lần lượt với thu nhập là 8 triệu/tháng và 7 triệu/tháng. Tổng thu nhập của bà H là 15 triệu đồng/tháng. Bà có 2 con nhỏ. Và đã làm thủ tục giảm trừ phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng. 2 con là 7,2 triệu đồng/tháng. Vậy quyết toán thuế thu nhập cá nhân với bà H như thế nào? Bà H có cần nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Chúng ta làm như sau:
Tại công ty A: Bà H chọn giảm trừ bản thân 9 triệu đồng/tháng theo quy định. Nên thu nhập chịu thuế của bà H là 8 triệu đồng/tháng – 9 triệu giảm trừ bản thân <0
Tại công ty B: Bà H chọn giảm trừ phụ thuộc 02 con nhỏ = 7,2 triệu đồng/tháng theo quy định. Nên thu nhập chịu thuế của bà H là 7 triệu đồng/tháng – 7,2 triệu đồng/tháng < 0
Vậy tại cả 2 công ty, bà H không phát sinh thuế thu nhập cá nhân.
Như vậy, FTSHRM đã chia sẻ với các bạn phương pháp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Chúc bạn áp dụng thành công! Đừng quên theo dõi những bài viết khác trên Fanpage của FTSHRM nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *