0939673111

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THÊM NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH (2/9) NĂM 2023 SẼ ĐƯỢC TÍNH LƯƠNG NHƯ THẾ NÀO?

        Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2023: Người lao động (không làm thứ 7) được nghỉ 4 ngày và nghỉ 3 ngày nếu phải làm việc thứ Bảy của tuần. Vào ngày nghỉ lễ Quốc Khánh thì người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương. Vậy nếu tăng ca vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023 sẽ được tính lương thế nào?

I. ĐI LÀM NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH (02/09/20203) VÀO BAN NGÀY SẼ ĐƯỢC TÍNH LƯƠNG RA SAO?

1.1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

       Người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ  vào ban ngày được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường * Mức ít nhất 300% * Số giờ làm thêm

1.2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

      Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ  vào ban ngày được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

* Mức lương ít nhất 300%*Số giờ làm thêm

        Lưu ý: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

II. ĐI LÀM NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH (02/09/20203) VÀO BAN ĐÊM SẼ ĐƯỢC TÍNH LƯƠNG RA SAO?

2.1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

        Người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính:

ngày lễ quốc khánh

2.2. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

         Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính:

ngày lễ quốc khánh

          Qua đó, ta có thể thấy lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ 2/9 là rất cao so với lương của ngày làm việc bình thường thường. Do đó, người lao động làm việc trong ngày lễ lưu ý để không bị thua thiệt trong quá trình thỏa thuận với doanh nghiệp.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *