0939673111

Nghỉ chuyển ca làm việc và nghỉ tuần cho nhân viên

Khi tiến hành phân ca làm việc, doanh nghiệp phải sắp xếp cho nhân viên nghỉ chuyển ca đúng thời gian quy định. Để nhân viên có đủ tinh thần và sức khỏe làm việc, đáp ứng đúng quy định của Bộ Luật lao động Việt Nam.

Nghỉ chuyển ca

Nghỉ chuyển ca được quy định tại Điều 110 Bộ luật lao động như sau: “Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.”

Nghỉ chuyển ca là thời gian người lao động được nghỉ giữa hai ca làm việc liên tục. Điều 110 quy định thời gian nghỉ chuyển ca tối đối với người lao động làm việc theo ca tối thiểu phải là 12 giờ để bảo đảm khả năng tái tạo sức lao động cho người lao động trước khi chuyển sang ca làm việc tiếp theo.

Nghỉ chuyển ca là loại thời gian nghỉ để cho các doanh nghiệp làm việc theo ca. Thời gian nghỉ chuyển ca không được coi là thời giờ làm việc và người lao động không được hưởng lương.

Nghỉ hàng tuần

Nghỉ hàng tuần được quy định tại Điều 111 Bộ luật lao động như sau:

(i) Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

(ii) Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

(iii) Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.”

“Tuần” được xác định trong Điều 111 và các quy định của bộ luật lao động năm 2019 là 7 ngày (từ thứ hai đến chủ nhật) tính thời gian nghỉ hàng tuần là khoảng thời gian cố định trong tuần mà người lao động được nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội khác.

Thông thường trong thực tế, người sử dụng lao động sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động vào ngày chủ nhật để phù hợp với nếp sinh hoạt, học tập, lao động của gia đình và xã hội, tạo điều kiện để người lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ.

Tuy nhiên, đối với những đơn vị khác tính chất công việc không thực hiện nghỉ hằng tuần vào chủ nhật thì pháp luật cũng được linh hoạt sắp xếp nghỉ vào ngày cố định khác trong tuần. Dù nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hay ngày khác cố định trong tuần thì người sử dụng lao động phải ghi vào nội quy lao động để người lao động biết và thực hiện. Vì vậy, quan niệm nghỉ hằng tuần là vào ngày cuối tuần (thứ bảy hoặc chủ nhật) là không hoàn toàn đúng. Nhưng nay, theo xu hướng chung của các nước trên thế giới, khi khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng hiện đại thì thời gian làm việc trong tuần ngày càng được rút ngắn, tương ứng với thời gian nghỉ hàng tuần sẽ tăng lên.

Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc. Khi nghỉ hàng tuần, người lao động không được hưởng lương. Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ này thì được hưởng 200% tiền lương so với ngày làm việc bình thường.

FTSHRM chia sẻ cho các doanh nghiệp nắm rõ về quy định nghỉ chuyển ca và nghỉ tuần để có thể bố trí sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên. Tùy theo từng doanh nghiệp có những cách phân chia ca làm việc, thời gian nghỉ chuyển ca cũng như thời gian nghỉ tuần khác nhau. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *