0939673111

Lương tối thiểu vùng là gì trong quản lý tiền lương

Trong quản lý tiền lương, mức lương tối thiểu vùng là một trong hai loại lương cơ bản được đề cập trong các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt là các văn bản trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… đang rất được quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ về khái niệm này.

quản lý tiền lương

Quản lý tiền lương, các bạn có thể phân biệt mức lương tối thiểu vùng dựa vào các tiêu chí sau đây:

Căn cứ theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng thì:

a. Định nghĩa về mức lương tối thiểu vùng

Đây là mức lương thấp nhất làm cơ sở để Doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Bảo đảm đủ giờ làm việc bình thường trong tháng .Và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận:

+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng với người lao động chưa qua đào tạo công việc đơn giản nhất;

+ Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề.

b. Bản chất của mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng là Mức lương cơ sở để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận với nhau. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, mức lương này còn là cơ sở để đóng và hưởng các khoản BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Mức đóng bảo hiểm thấp nhấp bằng mức lương tối thiểu.

c. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn đó.

– Nếu DN có nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc áp dụng mức lương tối thiểu tại vùng đó.

– Nếu DN trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nằm trên các địa bàn khác nhau. DN hoạt động trên địa bàn mới thành lập từ 01 hay nhiều địa bàn. Thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

– Nếu DN hoạt động trên địa bàn thay đổi tên hay chia tách. Thì tạm thời áp dụng mức lương tại địa bàn trước khi thay đổi đến khi có quy định mới.

d. Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân. Và các tổ chức khác có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

e. Chu kỳ thay đổi mức lương tối thiểu vùng

Thông thường là  01 năm, mức lương tối thiểu vùng thay đổi 1 lần. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể. Về chu kỳ thay đổi này của mức lương tối thiểu vùng.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết trong những bài viết về lương tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *