0939673111

LƯƠNG SẢN PHẨM LÀ GÌ? CÁCH TÍNH LƯƠNG SẢN PHẨM?

1. Lương sản phẩm là gì?

lương sản phẩm

        Trước khi hiểu  lương  sản phẩm là gì, chúng ta cần biết khái niệm chính xác về lương. Theo Điều 90 Khoản 1 Bộ Luật Lao Động 2019 có quy định rõ: 
 
      “Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc. Nó bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”
 
       Như vậy, có thể thấy trả lương sản phẩm là mức lương mà công ty trả cho nhân viên của mình căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm sản xuất ra  và đơn giá sản phẩm được giao. 
 
       Nếu công ty muốn trả lương theo cách này thì cần xây dựng  định mức  khoán sản phẩm cho nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định và đưa ra đơn giá tiền cho từng sản phẩm. 
 
        Vì vậy, người lao động sẽ nhận được tiền theo số lượng sản phẩm sản xuất ra trong khoảng thời gian công ty quy định. Sản phẩm do công nhân sản xuất phải được coi là hợp lệ dựa trên các quy định đã công bố trước đó. Càng sản xuất được nhiều sản phẩm, công nhân càng được trả nhiều  tiền hơn. 
 
         Hiện tại, bảng lương dựa trên sản phẩm được trả  định kỳ hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm. Tuy nhiên, hầu hết các công ty hiện nay đều tính toán nó hàng tháng.

2. Các hình thức tính lương theo sản phẩm

        Việc tính lương sản phẩm giúp nhân viên hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm họ cần hoàn thành. Từ đó, chúng tôi lập kế hoạch về cách đáp ứng các tiêu chuẩn một cách hiệu quả, tăng năng suất và tăng thu nhập cá nhân của bạn. Cụ thể:  

a. Lương được tính trực tiếp trên sản phẩm cá nhân

       Tiền lương được xác định căn cứ vào số lượng sản phẩm thực tế  hoàn thành, đơn giá tiền lương  sản phẩm do công ty xác định. Hình thức này cho phép nhân viên tự tính lương nhưng có tính cạnh tranh cao, chạy theo lợi ích. Nhưng thay vào đó, người lao động được khuyến khích  tăng năng suất để đạt được mức lương mong muốn. 

b. Tính lương theo sản phẩm tập thể

       Lương được tính cho một nhóm người dùng làm việc cùng nhau. Hình thức này giúp các công ty dễ dàng  thống nhất về bảng lương hơn, dẫn đến tinh thần đoàn kết mạnh mẽ hơn nhưng cũng tạo ra tình trạng phụ thuộc vào cá nhân.

c. Lương được tính dựa trên sản phẩm gián tiếp

        Mức lương mà một nhân viên nhận được phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của nhân viên chính trong công ty. 

d. Lương được tính dựa trên sản phẩm thưởng

         Bạn sẽ  được trả lương theo số lượng sản phẩm  hoàn thành và sẽ nhận được tiền thưởng nếu số lượng vượt  chỉ tiêu hoặc đạt chất lượng tốt. Hình thức trả lương này giúp tạo động lực  cho người lao động và tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, sự cạnh tranh rất khốc liệt và  tính cá nhân hóa ngày càng tăng.

3. Cách tính lương theo sản phẩm 

a. Cách tính lương cho sản phẩm cá nhân

         Là cách tính cho những sản phẩm được người lao động làm ra, làm được bao nhiêu sản phẩm sẽ được tính bấy nhiêu tiền. 

          Công thức:

Lương sản phẩm = Đơn giá sản phẩm x tổng số sản phẩm sản xuất được

         Tính đơn giá sản phẩm:

Đơn giá = (Lcb + PC)/ Msl hoặc Đơn giá = (Lcb + PC) x MTG

        Trong đó: 

  • Lcb được hiểu là mức lương cấp bậc/lương cơ bản người lao động được chi trả khi làm việc. 
  • PC là phụ cấp công việc cho người lao động.
  • Msl là tổng mức sản lượng mà người lao động làm ra trong một khoảng thời gian nhất định. 
  • Mtg là mức thời gian mà người lao động đã dùng để làm việc trong doanh nghiệp.

       Các công ty áp dụng bảng lương dựa trên SP cá nhân cho người lao động làm việc độc lập. Bản thân người lao động phải sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra, phải có mức độ công việc phù hợp với từng cá nhân.

        Ưu điểm: Giống như một động lực cho nhân viên. Hiệu quả công việc được nâng cao do người lao động được trả lương theo năng lực làm việc.

       Nhược điểm: Không quan tâm đến vấn đề tiết kiệm nguyên vật liệu và không quan tâm đến kết quả công việc chung của cả nhóm.

b. Cách tính lương theo sản phẩm tập thể

       Công thức:

Tiền lương = Đơn giá x sản lượng chung của cả tập thể

       Tính đơn giá:

 ĐG = Tổng LCV nhóm / Msl hoặc ĐG = Mtg x MLcbq

        Trong đó: Mlcbg là tổng mức bình quân của cả nhóm làm được.

       Đối với những nhân viên làm việc theo nhóm và hiệu suất được tính theo nhóm thì áp dụng cách tính này. Vì vậy, tổng lương hàng tháng của mỗi nhân viên được xác định dựa trên thành tích và tiến độ công việc chung của cả nhóm. Việc phân bổ lương của mỗi thành viên trong nhóm được tính toán dựa trên các yếu tố như:

  • Khoản lương cấp bậc mà mỗi lao động đảm nhận
  • Thời gian làm việc của mỗi nhân viên trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

c. Cách tính tiền lương lũy tiến cho doanh nghiệp

lương sản phẩm

        Công thức:

Lương sản phẩm = Đơn giá x Sản lượng + ĐGlt x (Sản lượng –Mức sản lượng)

         Trong đó: ĐGlt chính là đơn giá mà doanh nghiệp sẽ trả thêm cho người lao động nếu như số lượng sản phẩm hoàn thành vượt quá mức quy định. 

          Việc doanh nghiệp áp dụng hình thức tính này cho người lao động thì mức tiền dành cho mỗi sản phẩm hoàn thành sẽ được tăng lũy tiến dựa trên mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 
 
           Ưu điểm: Là cách tính lương tác động mạnh mẽ đến người lao động, khi muốn làm việc vượt mức quy định để được nhận mức lương cao. 
           Nhược điểm: Việc tính lương theo cách này có thể làm cho tiền lương của người lao động tăng nhanh so với năng suất lao động làm ra. Do đó cách tính lương này không được áp dụng nhiều ở các doanh nghiệp hiện nay và thường chỉ được áp dụng trong khâu sản xuất và đòi hỏi về thời gian. 
          Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi cung cấp cho bạn những thông tin về lương sản phẩm và cách tính.
          Phần mềm FTS là một giải pháp mạnh mẽ để theo dõi thời gian và tính lương của công ty. Phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa việc tính lương và quản lý thời gian, nâng cao tính minh bạch và bảo mật thông tin, giúp bộ phận nhân sự tiết kiệm thời gian và công sức. Nếu công ty của bạn muốn tìm hiểu thêm về khả năng tính lương của FTS vui lòng xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *