0939673111

Không nghỉ hết phép năm, hết năm lao động có được bảo lưu?

Theo quy định của Luật Lao động có hiệu lực từ năm 2021, người lao động không nghỉ hết phép năm sẽ không được bù tiền lương và phải đàm phán để xin bảo lưu ngày nghỉ nếu không sẽ bị hủy toàn bộ số ngày phép còn lại trong năm.

Không nghỉ phép cũng không được bù tiền lương

Khi hết năm mà nhiều lao động vẫn chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép theo quy định. Nếu như Điều 114, Luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép hằng năm thì được chủ sử dụng thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ…”, thì tới Luật lao động năm 2019 nội dung này đã được sửa đổi.

Cụ thể, điều 113 Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021 quy định 2 trường hợp được thanh toán tiền cho lao động chưa nghỉ hết phép: “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ phép hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ…”.

Có thể được bảo lưu số ngày nghỉ phép?

Theo quy định, lao động phải thực hiện nghỉ phép trong năm và không được đẩy ngày nghỉ phép chưa dùng hết sang năm sau. Tuy nhiên, theo Bộ Luật Lao động năm 2019, lao động có thể đề xuất, thương thảo, thỏa thuận với người sử dụng lao động để xin nghỉ gộp 2 đến 3 năm 1 lần trong trường hợp không nghỉ hết số ngày phép theo quy định.

Điều 113, Luật Lao động 2019 có quy định cụ thể về nội dung này như sau: “…Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần…”.

Về số ngày nghỉ phép trong năm, Luật Lao động năm 2019 đã quy định cụ thể. Nếu người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động theo các mức khác nhau.

Theo đó, người lao động được nghỉ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường. 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động. Thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Kết luận:

Bài viết giúp doanh nghiệp cũng như NLĐ nắm bắt quyền lợi của mình về chế độ nghỉ phép. Phần mềm quản lý nhân sự FTSHRM cập nhật, tính toán chính xác chế độ phép của NLĐ. Theo nhiều trường hợp loại hình doanh nghiệp nhanh chóng hiệu quả. Cùng tìm hiểu phần mềm TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *