0939673111

Hướng dẫn thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Mới đây Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Khi người lao động đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ theo quy định. Người lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 1.500.000 – 3.000.000 đồng (tùy thuộc đối tượng áp dụng) cho các tháng 4,5,6 năm 2022 vừa qua (tương ứng 500.000 – 1.000.000 đồng/1 tháng).

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà như sau:

– Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

– Bước 2: Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động. Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ. Doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng. Và điều kiện hỗ trợ theo quy định này trong vòng 02 ngày làm việc.

– Bước 3: Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan BHXH. Để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Bước 4: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

– Bước 5: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. Văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

– Bước 6: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. UBND cấp huyện thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

– Bước 7: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Bước 8: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh. Doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Như vậy, nếu làm thủ tục nhanh chóng và thuận lợi thì người lao động cần chờ ít nhất 11 ngày làm việc. Để có thể nhận được tiền hỗ trợ.

Giải đáp một số thắc mắc thường gặp trong bài viết:

1.Người lao động ở địa phương nào được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo Điều 1 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà:

– Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

– Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:

+ Khu kinh tế được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

 + 24 tỉnh, thành thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang.

2. Điều kiện nhận tiền hỗ trợ thuê nhà là gì?

Theo Điều 4 và Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Người lao động quay trở lại thị trường lao động

Thời gian ở thuê, ở trọ

Từ ngày 01/02/2022 – 30/6/2022

Từ ngày 01/4/2022 – 30/6/2022

Thời gian ký và thực hiện hợp đồng

Ký hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên và bắt đầu thực hiện trước 01/4/2022

Ký hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên và bắt đầu thực hiện từ 01/4/2022 – 30/6/2022

Điều kiện về đóng BXHH

+ Đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

+ Không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc: Phải có tên trong danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

+ Đang BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

+ Không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc: Phải có tên trong danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

3. Không đóng BHXH có được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đã nêu rõ (tham khảo chi tiết trong văn bản)

Người lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp.

4. Thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà do ai thực hiện?

Theo quy định tại Điều 7 và Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà sẽ do doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở đề nghị của người lao động.

Người lao động chỉ cần kê khai đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 của Quyết định 08 rồi nộp cho doanh nghiệp.

Sau đó, doanh nghiệp sẽ lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xác nhận và làm thủ tục hưởng trợ cấp.

Tiền hỗ trợ thuê nhà sẽ được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chuyển về cho doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp phải thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

5. Hồ sơ làm thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà gồm những gì?

Căn cứ Điều 6 và Điều 10 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, hồ sơ làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cần có những giấy tờ sau:

* Người lao động chuẩn bị:

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 01)

Đơn này được nộp cho doanh nghiệp lưu giữ.

* Doanh nghiệp chuẩn bị:

– Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

+ Mẫu số 02: Áp dụng đối với người đang làm việc.

+ Mẫu số 03: Áp dụng đối với người lao động trở lại thị trường lao động.

– Bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động. Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Nếu có người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH nhưng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ thuê nhà).

6. Làm thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà có cần hợp đồng thuê?

Theo quy định tại Điều 6 và Điều 10 Quyết định 08, hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà chỉ cần có:

– Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

– Bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Nếu có người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH).

Như vậy, khi làm hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động sẽ không cần nộp hợp đồng thuê. Tuy nhiên, người lao động phải đảm bảo kê khai thông tin đúng sự thật. Và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đó.

7. Người nhận hỗ trợ thuê nhà bắt buộc phải có tạm trú không?

Cũng theo Điều 6 và Điều 10 Quyết định 08, hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà không yêu cầu phải có sổ tạm trú. Hoặc xác nhận về việc đăng ký tạm trú.

Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan này sẽ tiền hành rà soát, thẩm định hồ sơ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú năm 2020, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động. Học tập từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. Do đó, người thuê trọ cần phải đăng ký tạm trú ngay trong 30 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi ở trọ.

Nếu không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, xoá đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Người lao động sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng (theo điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

8. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 5 và Điều 9 Quyết định 08/2022, mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với từng nhóm người lao động được quy định như sau:

 

Người lao động đang làm trong doanh nghiệp

Người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mức hỗ trợ

500.000 đồng/người/tháng

01 triệu đồng/người/tháng

Thời gian hỗ trợ tối đa

03 tháng

03 tháng

Tổng tiền

1.500.000 đồng/người

03 triệu đồng/người

9. Tiền hỗ trợ thuê nhà được trả 1 lần hay hằng tháng?

* Người lao động đang làm việc:

Theo khoản 4 Điều 7 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

* Người lao động trở lại thị trường lao động.

Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không ghi nhận về trường hợp đề nghị hỗ trợ gộp các tháng. Trong khi đó, khoản 3 Điều 9 Quyết định 08 đã nêu rõ phương thức chi trả tiền hỗ trợ là hằng tháng.

Do đó, trường hợp này người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ hằng tháng trong thời gian tối đa 02 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *