0939673111

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết nhất 2023

Khi người lao động thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu có số thuế nộp thừa sẽ được xử lý như thế nào?. Câu trả lời đó là số thuế nộp thừa sẽ được chuyển sang kỳ sau. Hoặc hoàn thuế khi có yêu cầu. Trong bài viết này chúng mình sẽ hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết nhất.

Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN là gì?

Thuế TNCN là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương. Hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Thuế TNCN là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định. Và được trích nạp thu tại nguồn.

thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Những đối tượng nào phải nộp thuế TNCN?

Đối tượng phải nộp thuế TNCN gồm: cá nhân cư trú. Và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế.

Cá nhân cư trú

Những đối tượng sau đây được coi là cá nhân cư trú:

  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch.
  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục từ ngày đầu tiên có mặt.
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, kể cả trường hợp có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm. Nhưng không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước khác theo giấy chứng nhận cư trú, hộ chiếu.
  • Có nhà thuê để ở tại Việt Nam với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Không phân biệt nơi trả thu nhập.

Cá nhân không cư trú

Những cá nhân không thỏa mãn điều kiện trên đều là những cá nhân không cư trú.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Những lưu ý khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Căn cứ Điều 28 Hoàn thuế thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn luật thuế TNCN:

  1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký. Và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
  2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế. Thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
  3. Đối với các cá nhân thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
  4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân. Nhưng chậm nộp tờ khai quyết toàn thuế theo quy định. Thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Các bạn có thể tham khảo những quy định trên tại: Điều 23 TT92/2015 sửa đổi bổ sung Điều 53 Thông tư 156/2013

Cần chuẩn bị hồ sơ gì khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN?

Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm:

  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Bạn có thể tải mẫu này dưới cuối bài viết tại mục tài liệu đính kèm

  • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Lưu ý: Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *