0939673111

Hợp đồng gia công may mặc là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên mới nhất năm 2024

Gia công may mặc là hoạt động thương mại phổ biến. Theo đó, bên đặt gia công và bên nhận gia công sẽ ký kết hợp đồng gia công đảm bảo các quyền và nghĩa vụ được thực hiện đúng thỏa thuận. Vậy hợp đồng gia công may mặc là gì? Mẫu hợp đồng gia công may mặc được viết như thế nào?

I. Hợp đồng gia công may mặc là gì

Theo Điều 542 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định cụ thể về hợp đồng gia công:

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Điều 178 Luật thương mại 2015 có quy định về gia công thương mại như sau:

Gia công thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên gia nhận công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao

Dựa vào các căn cứ pháp lý này, hợp đồng gia công may mặc có thể được hiểu là sự thỏa thuận của hai bên về việc biên nhận gia công sẽ nhận vải hoặc quần áo… và tiến hành một số công đoạn trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm theo đúng yêu cầu của bên đặt gia công. Bên nhận gia công sẽ được trả một khoản thù lao tương ứng như đã thỏa thuận

hợp đồng gia công may mặc

II. Quyền và nghĩa vị của các bên tham gia hợp đồng gia công may mặc theo Bộ luật dân dự 2015

1. Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

1.1. Nghĩa vụ của bên đặt gia công theo công quy định tại Điều 544

Điều 544. Nghĩa vụ của bên đặt gia công

 1. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm và thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công
 2. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng
 3. Trả tiền công theo đúng thỏa thuận

1.2. Quyền của bên đặt gia công theo quy định tại Điều 545

Điều 545. Quyền của bên đặt gia công

 1. Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.
 3. Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 4. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

2.1.Nghĩa vụ của bên nhận gia công theo quy định tại Điều 546

Điều 546. Nghĩa vụ của bên nhận gia công

 1. Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.
 2. Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.
 3. Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 4. Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.
 5. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.
 6. Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

2.2. Quyền của bên nhận gia công theo quy định tại Điều 547

Điều 547. Quyền của bên nhận gia công

 1. Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 2. Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.
 3. Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *