0939673111

Giảm trừ gia cảnh năm 2021. Cách tính giảm trừ gia cảnh theo luật.

Mức giảm trừ gia cảnh 2021 được quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Các khoản giảm trừ gia cảnh gồm những khoản nào? Cụ thể cách tính giảm trừ gia cảnh đối cho bản thân và người phụ thuộc? Cùng FTSHRM tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết này!

Khái niệm

Giảm trừ gia cảnh là gì?

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân:
Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế. Đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế. Đó là cá nhân cư trú.

Người phụ thuộc là gì?

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế TNCN có trách nhiệm nuôi dưỡng. Theo quy định hiện nay, người phụ thuộc gồm: Con cái, vợ hoặc chồng, cha mẹ và các cá nhân không nơi nương tựa khác

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc

Mức giảm trừ gia cảnh

Đối với cá nhân người nộp thuế

11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm

Đối với mỗi người phụ thuộc

4,4 triệu đồng/tháng.

Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh

Đối với cá nhân

– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người đó lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

– Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam. Trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động. Và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

– Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng. Thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Đối với người phụ thuộc

– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng. Thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế. Thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Giảm trừ với các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện

Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Giảm trừ các khoản bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện

– Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh. Nhưng tối đa không quá một triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí). Do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.

Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú. Nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài. Đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú. Mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam. Như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc. Và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có). Thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế. Từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài. Sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ). Và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế.

– Khoản đóng góp bảo hiểm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào thì được trừ vào thu nhập của năm đó.

Giảm trừ với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, gồm:

– Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.
– Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ.

Giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học

Các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó. Nếu giảm trừ không hết cũng không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo.

Trên đây là một số chia sẻ của FTSHRM về mức giảm trừ gia cảnh 2021. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Hiện tại, phần mềm quản lý nhân sự FTSHRM cung cấp tính năng cho phép khai báo người phụ thuộc, khai báo các khoản giảm trừ bản thân đặc biệt… để tính thuế TNCN theo luật Việt Nam.

Từ đó hỗ trợ kết xuất báo cáo lên phần mềm HTKK. Bạn đọc quan tâm xin vui lòng xem chi tiết tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *