0939673111

Đóng Bảo hiểm xã hội dưới 1 năm có được trợ cấp thất nghiệp?

       Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Nó hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm, học nghề và tìm việc làm mới trên cơ sở khoản trích tiền lương đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy nếu đóng Bảo hiểm xã hội dưới 1 năm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây:

I. QUY ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP?

trợ cấp thất nghiệp

      Điều 49. Điều kiện hưởng

      Tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ. Hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này.

     Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

II. Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp cần chuẩn bị

trợ cấp thất nghiệp

          Tại Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ BHTN sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

  •  Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  • Quyết định thôi việc;
  • Quyết định sa thải;
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

          Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

c) Bản chính sổ bảo hiểm xã hội

Kết luận

           Như vậy, bạn phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tức nếu đóng BHXH và tham gia BHTN dưới 1 năm thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.  Và theo quy định hiện hành, nếu người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (Điều 49 Bộ luật Lao động 2013) bắt buộc phải chuẩn bị một bộ hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trợ cấp thất nghiệp bao gồm các giấy tờ bắt buộc nêu trên theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *