0939673111

Chuyển đổi số trong đào tạo gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là điều kiện cơ bản để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ, từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Trong những năm gần đây, việc chuyển đổi số trong đào tạo doanh nghiệp đang là xu hướng được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm nhằm thúc đẩy khả năng làm việc của đội ngũ nhân viên.

Chuyển đổi số trong đào tạo doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, dùng công nghệ để thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng cũng như để tăng tốc cho các hoạt động kinh doanh. 

Chuyển đổi số trong đào tạo doanh nghiệp là một sự thay đổi về văn hóa của doanh nghiệp. Bên cạnh việc cải tạo phương pháp đào tạo truyền thống mà còn tạo nên môi trường học tập, trao đổi chủ động để thích nghi với những thay đổi theo thời gian của thị trường hiện tại.

chuyển đổi số trong đào tạo doanh nghiệp

Lợi thế khi chuyển đổi số đào tạo trong doanh nghiệp 

  • Quản lý đào tạo nguồn nhân lực tốt hơn 

Tích hợp khóa đào tạo cùng với tài nguyên dạy học thành một hệ thống E-Learning cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thay vì áp dụng nhiều phần mềm và cơ sở dữ liệu khác nhau. Việc chuyển đổi số sẽ giúp tập hợp các dữ liệu về đào tạo nhân sự của công ty vào một hệ thống. Từ đó hỗ trợ hoạt động đào tạo được dễ dàng hơn. Chuyển đổi số không phải chuyển đổi một bộ phận hay đơn vị chức năng mà nó bao gồm mọi lĩnh vực của doanh nghiệp. Và có thể dẫn đến đổi mới quy trình và tính hiệu quả của đào tạo nhân sự. 

  • Mang đến những trải nghiệm mới cho nhân viên 

Trong thời gian dịch COVID-19 vừa qua đã mang đến nhiều biến động trong doanh nghiệp khiến cho quá trình đào tạo nhân sự bị gián đoạn. Chuyển đổi số trong đào tạo là phương án tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Khác so với hình thức đào tạo truyền thống, những tài liệu trong khóa học sẽ được hiển thị ở dạng tài liệu số như: Video, slide, excel, hình ảnh, gamification… Khi chuyển đổi số trong đào tạo doanh nghiệp, nhân viên có thể tự chủ về thời gian học. Và có thể tự lên lộ trình học cho mình. Mỗi người đều có thể tự học và có đích đến riêng cho mình.

chuyển đổi số trong đào tạo doanh nghiệp

  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Khi thực hiện chuyển đổi số mục đích chính của doanh nghiệp là để phát triển nguồn “nhân lực số”  và tăng năng suất lao động. Nhằm thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp. Vì vậy, trong tình hình nền kinh tế đang suy giảm, doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi số để thích nghi với thay đổi và chuyển đổi số trong đào tạo nhân sự cũng không ngoại lệ. Chuyển đổi số mở ra cơ hội học tập giúp cung cấp cho nhân viên những kiến thức chuyên môn và kỹ năng còn thiếu theo cách tiện lợi và linh hoạt nhất. Thông qua công tác đào tạo nhân sự, nhân viên được trang bị đủ những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Kết luận 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến nhiều thay đổi rõ rệt trong việc đào tạo doanh nghiệp. Chuyển đổi số trong đào tạo sẽ là một bứt phá để giúp nâng tầm tri thức và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên. Nhằm đem lại nhiều thành công bứt phá cho doanh nghiệp trong tương lai. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *