0939673111

Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định

Đối với những người lao động tăng ca, làm thêm giờ vào ca đêm. Doanh nghiệp cần có những chế độ và mức trả lương phù hợp và đúng theo Luật lao động quy định. Trong bài viết này, hãy cùng FTSHRM tìm hiểu cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định mới nhất nhé!

Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ

Căn cứ vào khoản 1, Điều 98 Bộ luật Lao động, tiền lương tăng ca, làm thêm giờ được quy định như sau:

Tiền lương tăng ca của người lao động hưởng lương theo thời gian 

Công thức tính tiền lương tăng ca

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian. Người lao động sẽ được người sử dụng lao động trả tiền lương tăng ca, làm thêm giờ. Nếu làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường mà người sử dụng lao động yêu cầu được quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động. Công thức như sau:

Tiền lương tăng ca = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Ít nhất 150% hoặc 200%, 300% x Số giờ tăng ca

Các căn cứ để tính tiền lương tăng ca

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

Là tiền lương thực trả của công việc đang làm, tại ngày hoặc tháng mà người lao động tăng ca, làm thêm giờ chia (/) cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng-tuần-ngày người lao động làm thêm giờ. 

Lưu ý: 

 • Tiền lương thực trả không bao gồm tiền lương tăng ca làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc ca đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định; tiền thưởng; tiền trợ cấp ăn uống, xăng xe đi lại, điện thoại, nhà ở, tiền giữ trẻ, nôi con nhỏ; hỗ trợ người lao động có thân nhân qua đời; tiền mừng người lao động/người thân người lao động kết hôn, sinh nhật của người lao động; trợ cấp người lao động gặp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.
 • Tổng số giờ thực tế không quá số ngày là việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định mà doanh nghiệp lựa chọn. Không kể số giờ tăng ca, làm thêm giờ.

Xác định các mức 150% , 200% và 300%

 • Ít nhất 150% so với tiền lương thực trả của công việc trong ngày làm việc bình thường nếu tăng ca, làm thêm vào: Ngày thường.
 • Ít nhất 200% so với tiền lương thực trả của công việc trong ngày làm việc bình thường nếu tăng ca, làm thêm vào: Ngày nghỉ hàng tuần.
 • Ít nhất 300% so với tiền lương thực trả của công việc trong ngày làm việc bình thường nếu tăng ca, làm thêm vào: Ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lươg, chưa kể tiền lương của ngày đó. 

Tiền lương tăng ca của người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm sẽ được trả lương tăng ca, làm thêm giờ để là thêm số lượng, khối lương sản phẩm thêm ngoài. Số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận. Công thức tính như sau:

Tiền lương tăng ca = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150%/200%/300% x Số sản phẩm làm thêm được

Cách tính tiền lương tăng ca vào ban đêm

Trước khi tìm hiểm cách tính tiền lương tăng ca vào ban đêm, chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm: Ca làm việc ban đêm và tăng ca vào ban đêm.

Theo điều 106, Luật Lao động quy định, ca làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đêm hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau. Như vậy, nếu trường hợp người lao động không đi làm cả ngày. Mà đi làm vào khoảng thời gian 22 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau thì người lao động làm ca đêm. Không phải tăng ca vào ban đêm. Hai khái niệm sẽ có những cách tính tiền lương khác nhau.  

Cách tính lương làm việc vào ban đêm 

Tiền lương làm việc ca đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Công thức tính như sau:

Tiền lương là việc ca đêm = (Tiền lương giờ thực trả của công việc vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của công việc vào ngày làm việc bình thường x ít nhất 30%) x Số giờ làm việc ca đêm.

Tiền lương làm việc ca đêm đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm.

Tiền lương là việc ca đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x ít nhất 30%) x Số sản phẩm làm vào ca đêm.

Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ vào ban đêm

Tiền lương tăng ca, làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Công thức tính tiền lương tăng ca vào ban đêm

công thức tính lương tăng ca ban đêm FTSHRM

Các căn cứ tính tiền lương tăng ca vào ban đêm

 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được xác định như sau:
  • Ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường (nếu người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó trước khi tăng ca vào ban đêm)
  • Ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường (nếu người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó trước khi tăng ca vào ban đêm)
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần: Ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày là việc bình thường.
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày là việc bình thường.

Tiền lương tăng ca, làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

công thức tính lương tăng ca ban đêm FTSHRM

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ những kiến thức quan trọng cần biết để tính tiền lương tăng ca, làm thêm giờ vào ban đêm. Mong rằng bài viết đã đem lại cho bạn những thông tin hữu ích. Giúp bạn dễ dàng áp dụng vào công việc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *