0939673111

Các loại hợp đồng lao động mới nhất và cách phân biệt

 

Hiện nay, hợp đồng lao động chỉ gồm 02 loại là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Các loại hợp đồng này được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Từ các định nghĩa trên, có thể thấy, hợp động lao động được phân loại dựa trên thời hạn của hợp đồng, từ đó phân thành loại có thời hạn hoặc không có thời hạn. Trong đó, với loại hợp đồng lao động có thời hạn thì thời hạn tối đa được thỏa thuận là 36 tháng, tương đương 03 năm.

Người lao động và người sử dụng lao động sẽ căn cứ vào nhu cầu về thời hạn làm việc đối với công việc đang tuyển dụng mà lựa chọn loại hợp đồng lao động phù hợp.

2. Phân biệt các loại hợp đồng lao động theo tiêu chí gì?

Tiêu chí phân biệt

Loại hợp đồng lao động

Xác định thời hạn

Không xác định thời hạn

Thời hạn

Không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực

Không xác định thời hạn

Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Ít nhất 30 ngày: Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 – 36 tháng.

– Ít nhất 03 ngày làm việc: Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng

Ít nhất 45 ngày

Chấm dứt hợp đồng lao động

– Hợp đồng lao động hết hạn sẽ làm chấm dứt quan hệ lao động

– Nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau khi hợp đồng hết hạn:

+ Phải ký hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày

+ Nếu không ký tiếp trong 30 ngày thì hợp đồng cũ sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Không có thời hạn kết thúc hợp đồng

 

 

Tái ký hợp đồng

– Chỉ được ký tối đa 02 lần hợp đồng lao động lao động có thời hạn

– Sau đó, nếu hợp đồng lao động hết thời hạn mà người lao động vẫn làm việc tiếp thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Không quy định

3. Thay đổi loại hợp đồng thực hiện thế nào?

* Thỏa thuận thay đổi thời hạn hợp đồng:

Căn cứ Điều 33 Bộ luật Lao động năm 2019, khi có thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, các bên có thể tiến hành bằng việc ký phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng mới.

Tuy nhiên, nếu ký phụ lục hợp động lao động thì các bên lại không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động (theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019).

Vì vậy, nếu muốn thay đổi loại hợp đồng, các bên buộc phải ký hợp đồng mới.

* Hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc:

Theo khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì:

– Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn: Phải ký kết hợp đồng lao động mới.

+ Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã ký.

+ Nếu ký hợp đồng mới thì chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng lao động có thời hạn. Sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ trường hợp ký hợp đồng với:

  • Người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.
  • Người lao động cao tuổi.
  • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng.

– Hết thời hạn 30 ngày nói trên mà không ký hợp đồng mới: Hợp đồng đã ký trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn

4. Hình thức hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao đông 2019, hợp đồng lao động có thể được giao kết dưới 03 hình thức sau:

– Giao kết bằng văn bản;

– Giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu;

– Giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng.

Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Việc bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử tạo điều kiện thuận tiện hơn cho các bên khi thực hiện hợp đồng lao động nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay. Tìm hiểu thêm về phương thức ký hợp đồng lao điện tử TẠI ĐÂY.

Trên đây là bài viết về phân loại hợp đồng lao động mới nhất, để NLĐ và NSDLĐ nắm rõ trong quá trình ký kết hợp đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *